Sizi görmäge hoş geldiňiz we dogrudan hizmet ediniňiz.

Q345B kare çelik tüpüsü bilemi sebäpli ediyor

Makalanyň awtory:administrators goýberiliş wagty:2021/08/10 14:26:41 Okamak:177
1.Q345B kare çelik borusunun yeterli temizlenmesi ve içindeki sertlik ve serbest boşluk plan ının uygun görünmüyor.

 2,maşynda örän köp ýag ýüzünde, ýa-da örän köp ýuwulyk we ýuwulyk ýüzünde Q345B kvadrat çelik tüpleriniň bölegidir.

 3, it is the raw material of Q345B square steel tube blank test that is too soft and low compressive strength in single pulse. 16mn boş karratur tüpüsiniň örän kiçi şekilleri bar.Derrew ýüzesiz çelik tüpüsiniň esasy özellikleri HID däldir.

 4

  5 öýlenenok ölen yöntemi basýar.

 Q345B kare çelik pipesini suçlamak üçin ullanýan: 1

 Q345B kare çelik pipelerinin wrinkling sebeplerinin ve önlenme ölçülerinin analizi

  Q345B kare çelik boru neler olup bitti:

 1, Q345B kare çelik borusunun yeterli boşlukları vardır ve içindeki sertlik ve sürükleme boşlukları uygun görünmüyor.

 2, maşyn ýagy örän köp, ýa-da diş ýuwulmagy we aňky ýuwulmagy süren, 16 mn boş karratur tüpüsi ýa-da diş ýuwulmagy we aňky ýuwulmagy Q345B kvadrat çelik tüpüsi bölümidir.

 3Boş ululyk örän kiçi, we çyz materiýal HID

 4, gödek we dakyk ýerleri stabil däl, ýazgy materiýalaryň bir parçasyny gizlemegine sebep edýär we dişlerin gizli ýeri gowy däl, sebäbi aýakda materiýalaryň beslemegine mejbur bolýar.5 The orientation of the stamping die that is not suitable.

 Manipulate Q345B square steel tube wrinkle counte

Awtorlyk hukugy barada duýduryş:Namaýyşsyz karratur tüpüň üreticiÜpjün edildiQ345B kare çelik tüpüsü bilemi sebäpli ediyorInternetden gelýär we diňe görkezmek üçin ulanylýar we şeýle maglumatlaryň takyklygyny, dogrulygyny, öz wagtynda ýa-da dolulygyny kepillendirmeýär. Käbir suratlaryň we tekstiň awtorlyk hukugy henizem asyl awtora degişlidir. Hukuklaryňyzy bozsaňyz, bize ýüz tutuň we mümkin boldugyça 24 sagadyň dowamynda pozarys. Diňe mugt hyzmatlar bilen baglanyşyklyQ345B kare çelik tüpüsü bilemi sebäpli ediyorŞeýle hem, bu web sahypasynyň pikirlerini ýa-da pikirlerini görkezmeýär we salgylanma gymmaty ýok. Sag boluň.