Sizi görmäge hoş geldiňiz we dogrudan hizmet ediniňiz.

häzirki ýagdaýy: Namaýyşsyz karratur tüpüň üretici>Önümler sergisi>Galantyrlanmış kare bine>Galvanized square tube

Galvanized square tube

önümiň beýany Beýleki teklipler
Galvanizovanmış kare boru, kare bölümünde süt rollenmiş ya da sowuk rollenmiş galvanizovanmış çizgi çelik şeklinde oluşan, boş, sowuk bişikli bir çelik bölümidir.Ýa-da öñünden taýýarlyk, sowuk-bişikli süýtgeli derrewli tüpden edilen, soňra süýtgeli çöpden işlenýän.
habar
bilen habarlaşyň
Degişli önümler