Sizi görmäge hoş geldiňiz we dogrudan hizmet ediniňiz.

häzirki ýagdaýy: Namaýyşsyz karratur tüpüň üretici>Önümler sergisi>Ikinji kök>Ikinji kök

Ikinji kök

önümiň beýany Beýleki teklipler
Bu, kare boruları ve dikdörtgenli boruları için bir terimdir yani eşit ve eşit bir kenar uzunluğu olan çelik boruları.Ony ýaramakdan soň strip ýunlary girdi.Adatça, strip çenesi boşadylýar, a ýyrylýar, çarpylýar we süýşülýär, soňra çeşme tüpüsi kare tüpüsine dönüp, soňra gerekli uzaklyga kesilýär.
habar
bilen habarlaşyň
Degişli önümler