Sizi görmäge hoş geldiňiz we dogrudan hizmet ediniňiz.

häzirki ýagdaýy: Namaýyşsyz karratur tüpüň üretici>Önümler sergisi>Galantyrlanmış ikinji çelik lançy>Galantyrlanmış ikinji çelik lançy

Galantyrlanmış ikinji çelik lançy

önümiň beýany Beýleki teklipler
Galvanized square steel pipe is a hollow square section steel pipe with a square cross-section shape and size that is formed by cold bending and high-frequency welding using hot-rolled or cold-rolled galvanized strip steel or galvanized coil as the blank. Ýa-da öñünden taýýarlyk, sowuk-bişikli süýtgeli derrewli tüpden edilen, soňra süýtgeli çöpden işlenýän.
habar
bilen habarlaşyň
Degişli önümler