Sizi görmäge hoş geldiňiz we dogrudan hizmet ediniňiz.

häzirki ýagdaýy: Namaýyşsyz karratur tüpüň üretici>Önümler sergisi>Sowuk çeken kare tüpüsi>Sowuk çeken kare tüpüsi

Sowuk çeken kare tüpüsi

önümiň beýany Beýleki teklipler
Soğuk çizik kare borusu güzel durumda ve biçimli bir struktür.Epoksi resim boýunçylyk merkezini güçlendirip ýörekli çelik pipesi.Bu strukturyň birleşigi çelik pipesine gowy stabiliýat bolmagyna mümkin edýär.Cold drawn square pipe Not only is it not easy to corrode in the face of various corrosive media, but also has a relatively stable expansion coefficient, so cold drawn square pipes are not easy to deform after use and can effectively extend the service life of the pipeline system.
habar
bilen habarlaşyň
Degişli önümler