Sizi görmäge hoş geldiňiz we dogrudan hizmet ediniňiz.

häzirki ýagdaýy: Namaýyşsyz karratur tüpüň üretici>Önümler sergisi>16Mn seamless square tube>16mn agyrsyz kare tüpüsi

16mn agyrsyz kare tüpüsi

önümiň beýany Beýleki teklipler
16mn boş karratur borusu dört köşedeki karratur çelik borusu we eşsiz çelik borusundan uzanan karratur borusu.Sabyrsyz karratur borusu we kuyruly karratur borusu arasynda örän wajyp bar.Ýunançylyk tüplerinde üýtgeli bölegi bar we suwutlary göçürmek üçin piper ýaly ulanylýarlar.
habar
bilen habarlaşyň
Degişli önümler