Sizi görmäge hoş geldiňiz we dogrudan hizmet ediniňiz.

Biz hakda

XX Steel Co., Ltd. bir çelik pipe enterprise üretimi, işleme we satylyklary integralýar.Adatça Q345B karratur pipesinde, Q345B göwnsüz karratur pipesinde, Q345B karratur çelik pipesinde we Q345B sowuk karratur pipesinde mümkin çeşitler, ýokary kalitede we düşük bahalary biler we gelen materiýal işlemçiliki başaryp biler. Bu çeşitler üýtgedilebilir we çäreler mugalanmaýar.Gelişişim procesinde, kompaniýa ‘integritet, birlik, sowgat we çöplük‘ biznis syýasatyny yzarlaýar we täzeden gelinýär, teknolojiýany ýö...

doly gör
Önümler sergisi
doly gör
Habar merkezi
doly gör